Novinky / Připravujeme

Přípravek pro vyvařování kolmých rohů.

Se svým konstrukčním týmem vyvíjíme přípravek k našemu extruderu, který umožní spolehlivé vyvaření vnitřních rohů hranatých nádob.

STHT 2000

Vyrobena a předána první ruční svářečka s konfortním pneumatickým upínáním desek.


Úvodní stránkalink bullManuální stroj STHT 1000 a 2000link bullPříslušenství

Příslušenství

STHT – EASY

Základní sestava- ustavuje se na vhodný rovný a stabilní podstavec nebo rovnou plochu a připojí se k elektrickému proud. Je nutno dbát, aby nemohlo dojít ke geometrickému kroucení stroje nastavením stavitelných nožek.

STHT – EASY

STHT – se stojanem

Jako STHT – EASY, základní sestava se doplní čtyřmi stavitelnými nohami na ergonomickou výšku a pohodlnou práci.

STHT – se stojanem

STHT – se stojanem a pojezdem

Jako STHT – se stojanem. Tato základní sestava se doplní výsuvnými kolečky. Sklápěcí pojezd umožňuje občasné přemístění stroje podle potřeby výroby. Při přemísťování stroje je nutno stroj vypnout a odpojit od elektrického proudu. Přívodní kabel se nesmí přejíždět a nesmí být nikde skřípnut ani se nijak napínat.

STHT – se stojanem a pojezdem

Přípravek pro kolmé sváření s STHT

Speciální přípravek, kterým se doplní STHT a ten umožní kolmé svařování desek ve stanovené délce.

Přípravek pro sváření stěnových prvků s STHT

Svářečka STHT – je vybavena speciální topnou lištou, která je vyrobena pro tento účel. Součástí dodávky jsou taky speciální upínací šrouby.
Tento přípravek umožňuje svářet stěnové prvky.

Přípravek pro kolmé sváření stěnových prvků s STHT

Svářečka STHT pro sváření stěnových prvků je doplněna přípravkem pro kolmé svařování těchto stěnových prvků.

Přípravek pro ohřev desek na ohýbání I

Umožní ohřev desek do 10 mm.

Přípravek pro ohřev desek na ohýbání II

Umožní oboustranný ohřev desek do 30mm.

Přípravek pro ohřev desek na ohýbání III

Umožní ohýbání desek nad 30mm metodou vtláčení horkého tělesa.

Centrální ruční hydraulické upínaní desek pro STHT

Tento přípravek umožní komfortní upínání desek hydraulickými písty. K pohonu je použito ruční hydraulické čerpadlo.

Centrální ruční pneumatické upínaní desek pro STHT

Tento přípravek umožní komfortní upínání desek pneumatickými písty. K pohonu je použit tlakový vzduch.

STHT PROFI AIR

Jako svářečka STHT vybavená centrálním pneumatickým upínáním svařovaných desek.
Navíc je zde doplněna přesným digitálním tlakoměrem kterým je kontrolován svařovací přítlak desek.
Ke svářečce je dodáván kalkulátor který vypočítá potřebný svářecí přítlak na základě rozměrů svářecích desek. Tento kalkulátor se nainstaluje do běžného PC.
Vypočtený tlak se nastaví na tlakoměru který zajistí kontrolu přítlaku.

STHT PROFI

Jako svářečka STHT vybavená centrálním hydraulickým upínáním svařovaných desek.
Navíc je zde doplněna přesným digitálním tlakoměrem kterým je kontrolován svařovací přítlak desek.
Ke svářečce je dodáván kalkulátor který vypočítá potřebný svářecí přítlak na základě rozměrů svářecích desek. Tento kalkulátor se nainstaluje do běžného PC.
Vypočtený tlak se nastaví na tlakoměru který zajistí kontrolu přítlaku.

STHT CNC PROFI

Plně automatizovaná svářečka s komfortním hydraulickým ovládáním řízená počítačem.

PODPĚRNÝ STŮL PRO STHT

Podpěrný stůl pro pohodlné svařování dlouhých desek.
Stůl je opatřen otočnými brzděnými pojezdovými koly pro bezproblémové polohování.
Rozměry stolu pro STHT 2000 jsou 2200 x 1200mm.
Rozměry stolu se přizpůsobují šířce svářecího pravítka.

PODPĚRNÝ STŮL PRO STHT