Současná produktová řada


Svářecí pravítko STHT 4200 CNC


Novinky / Připravujeme

Přípravek pro vyvařování kolmých rohů.

Se svým konstrukčním týmem vyvíjíme přípravek k našemu extruderu, který umožní spolehlivé vyvaření vnitřních rohů hranatých nádob.

STHT 2000

Vyrobena a předána první ruční svářečka s konfortním pneumatickým upínáním desek.


Úvodní stránkalink bullSvářecí pravítko STHT 4200 CNC

fotografie produktu - Svářecí pravítko STHT 4200 CNC

Svářecí pravítko STHT 4200 CNC

Svářečka je určena na svařování plastových deskových materiálů metodou natupo horkým tělesem. Dle DVS 2207 Díl 1,11 a 15.

Svařování probíhá zcela automaticky po zadání všech vstupních údajů jako jsou: Materiál desky, délka desky a její tloušťka. Počítač sám navrhne odpovídající parametry a ty je možno měnit podle vašich zkušeností.
Takto zadané parametry se dají ukládat do datábáze a kdykoliv je znovu vyvolat na základě klíčového slova. Je taky možno vytisknout protokol o provedených svárech.

Ovládání svářecího pravítka je zcela automatické a ovládání je stlačeným vzduchem. Z tohoto důvodu je výhodné mít rozvod stlačeného vzduchu s odkalením, filtrací a případně vysoušením.
Je taky možno mít pro tento stroj kompresor který, bude mít alespoň tyto parametry: tlak min 0,6 MPa a musí být schopen dodat alespoň 1 m3 za hod.
Konstrukce svářečky vychází z výše uvedených norem a našich praktických zkušeností.

Svářečku je možno dodat taky jako poloautomat bez CNC řízení,kde parametry se budou zadávat podle doporučených hodnot pro každý jednotlivý svár.